Betöltés...

Várbaráti Kör

Történet


A Szigetvári Várbaráti Kör az országban a várbaráti körök közül másodikként, 1959. október 29-én alakult meg 163 fő alapító taggal, Molnár Imre gimnáziumi tanár vezetésével a következő célkitűzésekkel: Zrínyi Miklós és hős bajtársai emlékének ápolása, Szigetvár és a Zrínyiek történelmi szerepének ismertetése minél szélesebb körben, a Zrínyi Vár gondozása, karbantartásának, állagmegóvásának szorgalmazása, Szigetvár műemlékeinek, műemlék jellegű épületeinek, továbbá városképi szempontból jelentős épületeinek a védelme. A körnek jelenleg háromszáz tagja van, akik a fenti célok megvalósításáért dolgoznak, értékes adományokkal, információkkal, tanulmányokkal gazdagították és gazdagítják ma is a Szigetvár történetére vonatkozó ismereteket. Ezen hosszú időszak alatt a város közművelődésében jelentős szerepet vívott ki magának a kör. Rendezvényeinken a tagság mellett számos érdeklődő is részt vesz, tudományos konferenciáinkon rangos kutatók tartanak előadásokat. A helyi hagyományok szervezett formában történő ápolása céljából új, a közgondolkodást, a lokálpatriotizmust is pozitívan befolyásoló megemlékezéseket, ünnepségeket újított meg, illetve alapozott meg az egyesület. Ezek közé tartozik február 13. a város török uralom alóli felszabadulásának napja, április 18. a Műemléki Világnap rendezvényei, a költő-hadvezér Zrínyi Miklós május 1-jei születésnapjához kapcsolódó szavalóversenyek, a szeptember 7-i kegyeleti ünnepség. Utóbbi keretében megemlékezést tartunk Horváth Márk várkapitány szobránál, a főtéri Zrínyi emlékműnél, a Molnár Imre, a kör alapító elnökének, a város díszpolgárának emléktáblánál és a belső várban, a kirohanás helyszínén. Rendszeresen tartunk kisebb előadásokat elsősorban helyismereti, helytörténeti témákban, de nem idegen tőlünk az egyéb ismeretterjesztő előadás sem. Az egyesületi életet kiállítások, pódiumműsorok, zenei rendezvények színesítik. A Várbaráti Kör archívumában és könyvtárában a város történetére vonatkozó dokumentumok eredetiben vagy másolatban állnak a kutatók rendelkezésére, szakdolgozatokhoz, tanulmányi versenyekhez, kutatásokhoz biztosítván anyagot. Az ismeretterjesztést szolgálja a kiadványok megjelentetése is. A Kör eddig 30 kiadványt jelentetett meg saját erőből, illetve minimális támogatásból. Ezek között a szigeti várkapitányok levelezései, az 1566-os ostrom forrásai éppúgy megtalálhatók, mint helytörténeti tanulmányok, visszaemlékezések vagy helyi írók, költők művei, alapító elnökünk, Molnár Imre tanulmányai. 2006-ban jelent meg a Kör legnagyobb szabású munkája, a Szigetvár története c. tanulmánykötet, mely évtizedes előkészítő és szervező munka és az önkormányzat hathatós támogatásának eredménye. A kötetben 18 szerző több, mint 500 oldalon keresztül mutatja be a legújabb kutatásokra alapozva a város településföldrajzát, politika-, társadalom- és gazdaságtörténetét, a művészetekben betöltött szerepét. A szerzők között kiváló történészek, egyetemi oktatók, levéltárosok, helytörténeti kutatók foglalnak helyet. 2008-ban történészkonferenciát szerveztünk Zrínyi Miklós születésének 500. évfordulója tiszteletére. A konferenciakötet kiadása folyamatban van. 2009 októberében tartotta az egyesület 50 éves fennállásának jubileumi ünnepségét, melynek keretében díszoklevéllel köszönte meg a Kör az 50 éves tagsággal rendelkezők kitartó hűségét, valamint támogatóinak önzetlen segítségét. Ravazdi László, a kör örökös tiszteletbeli elnöke és Molnár Imréné Molnár Imre díjban részesült a Körért végzett több évtizedes kiemelkedő munkájáért. Az egyesület a szigetvári Városi Könyvtár épületében működik, itt nyert elhelyezést több ezer tételből álló könyvtára és helytörténeti archívuma is, melyekkel szívesen állunk a kutatók rendelkezésére. Varga Zoltán elnök

Programok


2018. február 13.
Szigetvár török uralom alóli felszabadulásának 329. évfordulója


2017. november 17.
Fejezetek a magyar és egyetemes hadtörténelem évszázadaiból-CAPORETTO 100 című tudományos emlékülés


2017. szeptember 16.
Szigetvár rejtett kincsei nyomában


2017. szeptember 7-10.
ZRÍNYI NAPOK


2017. augusztus 4.
Augusztus 4-én a várkapu belső falán felavatták a királyi Sziget várkapitányainak emléktábláját. A táblát Varga Zoltán, a Várbaráti Kör elnöke avatta fel, elmondott gondolataiból idézünk: "Seghed György, Tahy Ferenc, Dersffy Farkas, Kerecsényi László, Horváth Márk, Farkasich Gergely, Zrínyi Miklós. A királyi kézbe került szigeti vár az uralkodó által kinevezett kapitányai, akik 20 esztendőn keresztül álltak a Dél-Dunántúlt és Szlavóniát oltalmazó vár élén. Történeti írásokban lehet róluk olvasni: Timár György plébános-történész Királyi Sziget című, a várgazdaság iratait számba vevő nagy munkájában, Varga Szabolcs történész, rektorhelyettes több írásában, köztük a Szigetvár történetében, Szakály Ferenc, Pálffy Géza is ír derék kapitányainkról, de ezeket zömmel csak a történészek ismerik, no meg egyes szigetváriak, akiknek pl. megvan a Molnár Imre által kiadott Szigetvári várkapitányok levelezése című munka. Ezért is fontos, hogy ezeknek a hősöknek az emléke sokkal jobban beleivódjon a magyar nemzettudatba, bár Ujkéry Csaba és Salamon Ferenc szigetvári írók a Szigeth pajzsai és a Bátor Márkó című történelmi regényeikkel sokat tettek azért, hogy a szépirodalmat olvasó közönség megismerje ezt a 20 esztendőt, a királyi Sziget időszakát. Nos ők kitartottak, áldozatot hoztak, a királyi Sziget kapitányaiként 20 évig megtartották becsülettel ezt a vidéket a keresztény magyar hazának, a Szent Koronával megkoronázott Habsburg királyainknak, a mi dolgunk pedig csaknem fél évezred után az, hogy neveiket a várfalon márványba vésve arany betűkkel olvashassa a hálás utókor példát merítve elszántságukból, emberségükből, kereszténységükből, hazafiságukból.
A dédunoka Zrínyi Miklós Bárdos Lajos a nagy magyar zeneszerző a 140 éves Tinódi Vegyeskarnak írt Szigetvári énekébe is beleszőtt szavaival adom át az utókornak a szigeti kapitányok emléktábláját: „Soha ti dicsőséges híretek meg nem hal, míg folynak alá sebes vizek!”

2017. július 9.
Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy a Szigetvári Kórusmozgalom 140, a Tinódi Vegyeskar fennállásának 60 éves évfordulóját ünnepeljük 2017. július 9-én. A 140 éves ünnepi program keretében kórustörténeti kiállítást, valamint kórustalálkozót szerveztünk, amelyen fellép a Tinódi Vegyeskar testvérkórusa, a kovásznai Pastorala Kamarakórus is. Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt!

2017. június 2.
"HALHATATLANOK-Limanowa, a magyar győzelem 1914"


2017. május 13.
ZRÍNYI TÚRA 2017 A Szigetvári Várbaráti Kör 2017. május 13-án szombaton, kapcsolódva a Közösségek Hete országos rendezvénysorozathoz megszervezi a hagyományos Zrínyi túra programot. A túra célja: jó hangulatú kirándulás keretében emlékezni és emlékeztetni városunk gazdag történelmi múltjára. Várjuk olyan 10-14 vagy 15-18 év közötti tanulókból álló 4 fős csapatok vagy felnőttekből álló 4 fős csapatok vagy felnőttekből és gyermekekből álló 4 fős csapatok jelentkezését, akik alapfokon ismerik Szigetvár történelmi múltját és vállalkoznak játékos feladatok megoldására is.


2017. április 27.
EMLÉKEZZÜNK! 1944. április 27. a szigetvári zsidóság depordálásának 73. évfordulója


Kiadványok


Ha érdeklődik Szigetvár és térsége iránt, szeretne megismerkedni a város és a Zrínyiek történetével, értékes kincsekre bukkanhat a Városi Könyvtárban. A Szigetvári Várbaráti Kör kiadványaival igyekszik megfelelni az érdeklődő, tudásra szomjazó olvasók igényeinek.

Cím: Vas István: Szigetvár ostroma 1556-ban című munkája a Szigetvári Várbaráti Kör kiadásában. Szigetvár török alóli felszabadulásának ünnepére jelent meg. Megvásárolható a Városi Könyvtárban 800 Ft-os áron. Kiadás éve: 2015

Cím: Szigetvári levelek a török hódoltság korából Szerző(k): dr. Pataki János Kiadó: Szigetvári Várbaráti Kör (Szigetvár) Kiadás éve: 1982

Cím: Zrínyi Miklós,a szigetvári hős. A Szigetvári Várbaráti Kör kiskönyvtára 17. Szerző(k): Benda Kálmán Kiadó: Szigetvári Várbaráti Kör (Szigetvár) Kiadás éve: 1993

Cím: A Szigeti veszedelem és költője. Szerző(k): Molnár Imre, Kiadó: Szigetvári Várbaráti Kör (Szigetvár) Kiadás éve: 1997

Cím: A legnagyobb győzelem. Dokumentumok az 1697. évi török elleni hadjárat és a zenta... Szerző(k): Szita László, Gerhard Seewann, Kiadó: Szigetvári Várbaráti Kör (Szigetvár-Pécs) Kiadás éve: 1997

Cím: Szigetvár helyi társadalma és környezete. A Szigetvári Várbaráti Kör Kiskönyvtára... Szerző(k): Dr. Kapronczay József, Kiadó: Szigetvári Várbaráti Kör (Szigetvár) Kiadás éve: 2004

Cím: Szigetvár ostroma 1566-ban Szerző(k): Vas István, Kiadó: Szigetvári Várbaráti Kör (Szigetvár) Kiadás éve: 2004

Cím: Régi regék Zrínyi földjén. A Szigetvári Várbaráti Kör Kiskönyvtára 21. Szerző(k): Dr. Varga Károly, Dr. Kis Dániel Kiadó: Szigetvári Várbaráti Kör (Szigetvár) Kiadás éve: 2006

Cím: Szigetvár története. Tanulmányok a város múltjából. Szerző(k): Bősze Sándor, Ravazdi László, Szita László, Kiadó: Szigetvári Várbaráti Kör (Szigetvár) Kiadás éve: 2006

Cím: Szilánkok. Egy református tábori lelkész visszaemlékezései. A Szigetvár Várbaráti Kör Kiskönyvtára 23. Szerző(k): Péteri Ferenc, Kiadó: Szigetvári Várbaráti Kör (Szigetvár) Kiadás éve: 2007

Cím: Szigetvár településmorfológiai fejlődése 1689-től az ezredfordulóig Szerző(k): Kapronczay József, Kiadó: Szigetvári Várbaráti Kör (Szigetvár) Kiadás éve: 2007

Cím: Szigetvár visszafoglalása a töröktől A Szigetvári Várbaráti Kör Kiskönyvtára 27. Szerző(k): Vas István Kiadó: Szigetvári Várbaráti Kör (Szigetvár) Kiadás éve: 2008

Cím: Molnár Imre válogatott írásai A Szigetvár Várbaráti Kör Kiskönyvtára 23. Szerző(k): Ravazdi László Kiadó: Szigetvári Várbaráti Kör (Szigetvár) Kiadás éve: 2009

Cím: Kolics Pál: A gyűrűfűi iskola krónikája Szerző(k): Kolics Pál Kiadó: Szigetvári Várbaráti Kör (Szigetvár) Kiadás éve: 2009

Cím: Varga Zoltán (szerk.): Zrínyi Miklós élete és öröksége Kiadó: Szigetvári Várbaráti Kör (Szigetvár) Kiadás éve: 2010

Az alábbi kiadványok megvásárolhatók a szigetvári Városi Könyvtárban:
• Az első Zrínyi emlékülés
• Kapronczay József: Szigetvár helyi társadalma és környezete
• Kiss János: Maródiák
• Kolics Pál: A gyűrűfűi iskola krónikája
• Kolics Pál: Lámpások III.
• Régi regék Zrínyi földjén
• Rónai Béla: Zselici nyelvatlasz
• Szigetvár Plébániatemplom
• Szigetvári képeslapok
• Szita László: Somogy megyei nemzetiségek településtörténete a XVIII-XIX. században
• Zrínyi emlékalbum (horvát nyelven)
• Zrínyi Miklós élete és öröksége
• Zselic turistatérképe